چیلر تراکمی بر اساس سیکل تبرید کارنو طراحی شده است. سیکل کارنو سیکلی ترمودینامیکی است که با استفتده از مایعی مبرد به عنوان یک واسطه گرما را از یک محیط جذب میکند و به محیطی دیگر منتقل میکند.

چیلرهای تراکمی به دو نوع هوا خنک و آب خنک تقسیم می شوند.

تنظیمات

منو

Create a free account to save loved items.

ورود

برای استفاده از لیست های آرزو ، یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید.

ورود