دستگاهی است که بر پایه سیکل تبرید آب را سرد می نماید و با ارسال آب سرد به فن کویلها باعث تولید برودت می شود.

چیلرها اساسا با استفاده ار فرایند بخار شدن و فشرده سازی مبرد تولید سرما می نمایند.

امروزه با توجه به کمبود آب و ضرورت صرفه جویی در مصرف آن، استفاده از چیلرهای تراکمی هوا خنک به دلیل عدم ایتفاده از آب در سیکل تبرید،بسیار توصیه میگردد.

تنظیمات

منو

Create a free account to save loved items.

ورود

برای استفاده از لیست های آرزو ، یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید.

ورود